Odławianie dzikich zwierząt

Naszym zadaniem jest chwytanie zwierząt dzikich, które z różnych przyczyn zawędrowały na tereny zurbanizowane ze swojej naturalnej ostoi. Odławianie odbywa się przy zastosowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa zarówno dla ludzi jaki i zwierząt. Celem odławiania jest pomoc w powrocie zwierząt do ich naturalnego środowiska a także uniknięcie zagrożenia dla ludzi wynikającego z ich obecności w miastach.

Syndrom Zbieractwa – Sprzątanie

Patologiczne zbieractwo to nabywanie, zbieranie, gromadzenie oraz trudności z pozbywaniem się rzeczy nieużytecznych lub o małej wartości, o ile tego typu aktywność jest nasilona tak, że powoduje obniżenie poziomu funkcjonowania społecznego lub jego całkowitą dezorganizację. Typowe jest ograniczenie przestrzeni życiowej własnej lub innych osób przez zebrane przedmioty oraz uniemożliwienie korzystania z mieszkania w sposób zgodny z przeznaczeniem. Często do pojęcia patologicznego zbieractwa włącza się też trudności w podejmowaniu…

Zwalczanie os i szerszeni

Osy są najbardziej jadowitymi stawonogami w naszym otoczeniu. Ich żądła są długie, szablaste i pozbawione harpunowego zazębienia, co umożliwia im wielokrotne żądlenie bez utraty narządu jadowego, z którego – po wbiciu żądła – spływa do ranki jad. Pojedyncze ukąszenia os są niebezpieczne jedynie przy szczególnym uczuleniu na jad. Śmiertelnie zagrożona jest jedna osoba na sto tysięcy uczulonych. Śmierć przeciętnego człowieka może spowodować dopiero kilkanaście…