Zabezpieczanie obiektów przed szkodnikami

do systemów HACCP, GMP, GHP, IFS, BRC, AIB
Profesjonalnie zabezpieczamy obiekty przed szkodnikami bazując na elektronicznym systemie całkowicie online tak aby twoja firma miała wgląd na bieżąco do analiz trendów, protokołów i stanu urządzeń. Oszczędza to przede wszystkim czas i poprawia skuteczność i jakość ochrony przed gryzoniami czy insektami.

Profesjonalnie usługi – to nasza dewiza, atut i strategia. Nasza firma wykonuje kompleksowe zabiegi związane ze zwalczaniem szkodników sanitarnych i magazynowych. Do wymienionych działań – należą profesjonalne usługi takie jak:

 • dezynsekcja – usługa mająca na celu likwidację – tępienie szkodliwych i uciążliwych owadów sanitarnych. Stosowane w tym celu metody fizyczne i chemiczne eliminują: prusaki, karaluchy, pluskwy, pchły, rybiki cukrowe, mrówki, komary, muchy, mole, osy, szerszenie, gryzki, kołatki, spuszczele, korniki itp.. Organizujemy zabiegi odkomarzania.
 • deratyzacja – zwalczanie kretów oraz gryzoni w tym nornic, myszy, szczurów, odpowiedzialnych za przenoszenie chorób, niszczenie naniesień roślinnych, zanieczyszczanie żywności, naruszanie konstrukcji budynków, przegryzanie przewodów itp..
 • dezynfekcja – usuwanie szkodliwych patogenów tj.drobnoustrojów, bakterii, wirusów, odkażania pomieszczeń – przedmiotów, powierzchni użytkowych, eliminowanie nieprzyjemnych zapachów, usuwanie pleśni, grzybów, dodatkowo przeprowadzamy zabiegi dezynfekcyjne po zmarłych ludziach.

Nasza firma zajmuje się również:

 • ozonowanie, dezynfekcja, dezodoryzacja ozonem – polega na wygenerowaniu odpowiedniego stężenia ozonu w danym obiekcie celem uzyskania pełnej dezodoryzacji oraz działania dezynfekującego. Usługa ozonowania w szczególności polecana jest w likwidacji roztoczy kurzu domowego, zagrzybienia, neutralizacji brzydkich zapachów, dezynfekcji klimatyzacji, a wszystko to bez użycia dodatkowych środków chemicznych.
 • fumigacja – gazowanie zboża, gazowanie drewnianych palet, gazowanie domów.
 • zabezpieczanie obiektów przed ptakami poprzez montaż kolców
 • sprzątanie mieszkań po osobach cierpiących na syndrom zbieractwa
 • kompleksowe opróżnianie mieszkań ze starych mebli, dywanów, itp…

Wszystkie wykonane usługi poświadczamy, wydając protokół DDD, wymagany np. podczas kontroli SANEPiDU.

30 Vk0gLSAwM18wMl8xMSAtIDAwOS5qcGc=

Usługi monitoringu / nadzór DDD Zabezpieczanie Obiektów do systemów jakości BRC

Monitoring HACCP / BRC – ma na celu czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu wdrożenie działań korygujących.

Zgodnie z obowiązującymi normami każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz dostarczaniem produktów spożywczych do stosowania zasad GMP, GHP, HACCP oraz wyższe BRC.

Oznacza to przestrzeganie wymagań zdrowotnych i higienicznych na każdym etapie dystrybucyjnym.

Profesjonalne usługi – system HACCP / BRC

System HACCP , BRC jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności. Na obowiązku wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna i na pewno mu nie zaszkodzi. Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek.

Dzięki posiadanemu systemowi może udowodnić, że wykazuje należytą staranność przy realizacji wszystkich działań prowadzonych w firmie oraz że stosuje wszelkie zabezpieczenia mogące uchronić żywność przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

983949_150323221821401_720291694_n

Wdrożenie systemu HACCP, BRC i IFS

Każde przedsiębiorstwo lub firma jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, która jest podstawą do wdrażania systemu HACCP. Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danej firmy. Procedury i instrukcje dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników.

W świadomości przeciętnego człowieka, w tym także pracownika zatrudnionego przy produkcji i obrocie żywnością, pojęcie higiena czy Dobra Praktyka Higieniczna kojarzy się często i jedynie z procesami mycia i dezynfekcji oraz higieną osobista pracowników. W rzeczywistości jest to pojęcie daleko szersze, obejmujące przynajmniej kilka obszarów, a ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na osiągnięcie jednego celu jakim jest bezpieczeństwo żywności.

Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) określane są często Programami Stanowiącymi Warunki Wstępne. 

Obejmują one:

 • Lokalizację, otoczenie zakładu i infrastrukturę zakładu,
 • Obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny,
 • Maszyny i urządzenia,
 • Procesy mycia i dezynfekcji,
 • Zaopatrzenie w wodę,
 • Kontrolę odpadów,
 • Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrole w tym zakresie ( MONITORING )
 • Szkolenie personelu,
 • Higienę personelu,
 • Magazynowanie żywności,
 • Transport wewnętrzny,
 • Prowadzenie dokumentacji i zapasów z zakresu (GHP)

profesjonalne usługi

IPM Integrated Pest Management – profesjonalne usługi

Stosujemy Zintegrowaną Metodę Ochrony przed Szkodnikami – IPM Integrated Pest Management. Jest to najbardziej efektywna droga zapobiegająca przed ich występowaniem. To profesjonalne usługi oparte na kilku podstawowych elementach:

 • szczegółowej inspekcji miejsca,
 • precyzyjnej lokalizacji oraz identyfikacji zagrożenia,
 • wprowadzeniu właściwych zabiegów higienicznych,
 • opracowaniu tzw. „szkodnikoszczelności”, czyli niedopuszczeniu do wtargnięcia szkodników do strefy chronionej,
 • ostatecznej likwidacji zagrożenia, czyli dezynsekcja lub deratyzacja.

Naszym głównym atutem jest wieloletnia praktyka, odpowiednie przygotowanie zawodowe i wiedza z zakresu entomologii, biologii w tym zwyczaju i zachowań zwierząt, chemii, oraz innych dziedzin nauki. Ciągle zmierzamy do doskonałości podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, czynnie uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach naukowych, sympozjach – popartych otrzymanymi dyplomami i certyfikatami zawodowymi.

Prowadzimy zabiegi pomieszczeń mieszkalnych, technicznych, gospodarczych, obiekty użyteczności publicznej, zakłady produkcyjne oraz pomieszczenia o trudnym dostępie m.in. tunele, niskie stropy, kanalizacje. Wszystkie działania odnotowujemy na protokołach (prowadzimy kompletną dokumentację)

Używamy środków sprawdzonych i nieszkodliwych dla środowiska posiadających karty charakterystyki oraz zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Profesjonalne usługi